Služby

 

Kontrolní a třídící práce

vstupní a výstupní kontrola dílců

třídění dílců

měření dílců

drobné opravy a dokončovací práce

jednoduché montážní práce

- moderní, snadno přístupné provozní a skladové prostory

- jednoduchý logistický tok materiálu

Veškeré služby je také možné nabídnout u zákazníka dle individuálních požadavků

 

Personál

- proškolení kvalifikovaní pracovníci

- zkušenosti s produkty automobilového, strojírenského a elektro průmyslu

Resident (kontaktní osoba pro komunikaci mezi dodavatelem a zákazníkem 

- zkušenný pracovník v oblasti kvality

- zpracovávání dokumentace o průběhu prováděných prací dle potřeb zákazníka